אודות

קדושת יצחק

אתר קדושת יצחק נקרא על שם מו"ר ועט"ר הגאון המקובל האלקי הרב יצחק כדורי זצוק"ל זיע"א

הרב היה לנו למצפן ומורה דרך בכל עניין ודבר.

מי אנחנו ומה אנו מציעים?

מעט תשובות לשאלות נפוצות

שאלה מספר 1

תשובה לשאלה מספר 1… תשובה לשאלה מספר 1… תשובה לשאלה מספר 1… תשובה לשאלה מספר 1… 

שאלה מספר 4

תשובה לשאלה מספר 4… תשובה לשאלה מספר 4… תשובה לשאלה מספר 4… תשובה לשאלה מספר 4… 

שאלה מספר 2

תשובה לשאלה מספר 2… תשובה לשאלה מספר 2… תשובה לשאלה מספר 2… תשובה לשאלה מספר 2… 

שאלה מספר 5

תשובה לשאלה מספר 5… תשובה לשאלה מספר 5… תשובה לשאלה מספר 5… תשובה לשאלה מספר 5… 

שאלה מספר 3

תשובה לשאלה מספר 3… תשובה לשאלה מספר 3… תשובה לשאלה מספר 3… תשובה לשאלה מספר 3… 

שאלה מספר 6

תשובה לשאלה מספר 6… תשובה לשאלה מספר 6… תשובה לשאלה מספר 6… תשובה לשאלה מספר 6… 

כל הדרכים ליצור איתנו קשר