מצוות התפילין היא מצווה יומיומית ומחויב בה כל איש מישראל אשר הגיע לגיל מצוות. זו מצווה המיועדת רק לגברים והם אלו שאמורים להניח תפילין בכל בוקר החל מיום בר המצווה. בקרב רבים מקהילות ישראל נוהגים להניח תפילין כבר חודש לפני יום בר המצווה או לכל הפחות שבוע לפני כן על מנת שהילד יתרגל להניח את התפילין וילמד להניח אותם בצורה הנכונה על פי ההלכה. כך שביום הוא הוא נעשה מחויב במצוות הוא כבר ידע להניח אותם כבקי ורגיל.
חשוב לדעת כי מלבד המצווה שבדבר, ישנן גם סגולות שונות בהנחת התפילין וכל מי שמקפיד להניח את התפילין, נהנה למעשה משורת הסגולות הללו.

הנחת תפילין – סגולה לאריכות ימים

מקובל כי הנחת התפילים מהווה סגולה לאריכות ימים ושנים עבור האדם המניח אותם. חשוב לדייק בהנחת התפילין ולהניח אותם בדיוק כפי שנאמר בהלכה, על פי הסדר הנכון, תפילין של ראש ותפילין של יד כאשר כל אחד מהם יונח במקום המדויק על פי הנאמר והמובא בהלכה.

הנחת תפילין מרתיע את האויבים

מובא בהלכה כי יוצאי צבא בישראל יבדקו ויחזרו ויבדקו את התפילין שלהם על מנת לוודא כי אלו כשרים וכך הם יבטיחו הגנה ושמירה מלאה על המניחים אותם.
כי נאמר – וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך – ויראו ממך . התפילין נושאים איתם סגולה של הרתעת האויבים והן כביכול מסייעות עליהם מפני פגיעה בהם.

הנחת תפילין – סגולה ליראת שמים

מצוות התפילין היא אחת המצוות אשר עליה נאמר כי היא שקולה כנגד כל מצוות התורה. אחת המטרות העיקריות של הנחת הפילין היא השעבוד של האדם המניח את התפילין, מוחו וליבו שזה אומר – השכל וגם הרגשות שלו, לאביו שבשמים. זו הסיבה כי מניחים את התפילין הן על הראש והן על הזרוע. כי הראש הוא כנגד המוח והזרוע הוא כנגד הלב.
הסדר של הנחת התפילין הוא גם כן משמעותי למטרות כמו גם לעיקרון של הנחת התפילין.
העיקרון של נעשה שהוא קודם ל'נשמע'. נוהגים להניח את התפילין על היד כאשר היד מסמלת את החלק של העשייה ורק אחר כך מניחים גם את התפילין של ראש אשר זה מסמל את ההבנה של הדברים ואת החלק של המוח.

חשיבות של בדיקת התפילין

לא כולם מודעים לכך כי חשוב מאוד להקפיד על בדיקה עקבית של התפילין מידי תקופה. יש כאלה אשר מקפידים לבדוק את התפילין שלהם בימי חודש אלול כסגולה לקראת יום הדין, יש שנוהגים לבדוק את התפילין שלהם לקראת הנישואין, כאשר מדובר למעשה במספר שנים שהם מניחים את התפילין, מהיום אשר בו הם נעשו בני מצווה. הבדיקה באה לוודא כי התפילין הינן שלמות, הכתב מושלם וכי התפילין הינן כשרות להנחה.
לא פעם מתברר כי התפילין נפסלו בשלב כלשהו והיו גם מקרים אשר בהם נפתחו בתי התפילין ונמצא כי הפרשיות הן לא בכתב יד כפי שאמור להיות או גרוע מכך, הבתים היו ריקים מכל תוכן. זה אומר כי האדם כלל לא הניח תפילין עד כה. ההגדרה בהלכה לכך היא 'קרקפתא דלא מנח תפילין'. זוהי קטגוריה איומה שאף אחד אינו רוצה להשתייך אליה חס ושלום.

על מנת ליהנות מכל הסגולות הרבות של מצוות התפילין, יש להקפיד על רכישה של תפילין מהודרות, תפילין שנכתבו על ידי סופר סת"ם ירא שמים מומחה וכזה שיכול להבטיח כי מדובר בתפילין העונות על כל דרישות ההלכה.