תפקידו של סופר סת"ם היא כתיבה של ספרי תורה, תפילין ומזוזות. למרות הקדמה השולטת בכל תחום, עדיין כאשר מדובר בכתיבה של תשמישי הקדושה, נדרשת העבודה של סופר הסת"ם. הוא כותב באופן ידני את כל אלו בעזרת דיו עם קסת, אות אחר אות, תג אחר תג באופן הכי מדויק.

כתיבה של סופר סת"ם

כתיבה של ספר תורה דורשת הרבה מאוד מצד סופר הסת"ם. לא לחינם תהיינה העלויות של ספר התורה, עלויות גבוהות מאוד. ספר זה כותבים במהלך שנה שלמה. ברור אם כן כי השכר עבור כתיבה כזו אמור להיות שכר גבוה שיהיה שווה ערך למשכורת עבור עבודה של שנה שלמה.
מלבד הכתיבה אשר דורשת עקביות ועבודה עקבית ומסודרת, מדובר במשימה שלא מטילים אותה על כל מי שיודע לכתוב בכתב סת"ם. אחרי הכול מדובר בספר קדוש וחשוב, תשמישי הקדושה היקר ובעל הערך הגבוה ביותר עבור היהודי.
על כן חשוב מאוד כי סופר הסת"ם יהיה אדם ירא שמים, אדם שאפשר לסמוך על היושר שלו ועל המקצועיות שלו כאשר ברור כי הוא יכתוב הכול בצורה הנכונה מהבחינה ההלכתית.
מלבד הכתיבה המדויקת, יש צורך להגיה ולעבור על ספר התורה על מנת לבדוק כי הכול נכתב בצורה הכי נכונה והכי מדויקת. היום ישנן תוכנות מחשב משוכללות אשר אלה מסוגלות לשלוט על בדיקה ועל הגהה מדויקת של ספר התורה. באמצעות תוכנת המחשב אשר בהחלט לעלות על טעויות ואף לתקן אותן בהתאם.
בכל זאת, ההמלצה ההלכתית היא שלא להסתמך אך ורק על ההגהה הממוחשבת. יש לבצע גם כן הגהה ידנית על ידי איש מקצוע מומחה ומנוסה אשר יעבור על ככל הספר ויוודא כי הוא נכתב בצורה הנכונה והמדויקת ביותר.

כתיבת תפילין

פרשיות התפילין מונחות בתוך בתי התפילין של ראש ושל יד. הפרשיות הללו הן החלק היקר שיש בתפילין וזה למעשה החלק העיקרי של התפילין. הפרשיות הללו חייבות להיכתב גם כן באמצעים ידניים על ידי סופר סת"ם ירא שמים. את התפילין מכינים על פי רוב עבור הנער שנכנס לעול תורה ומצוות כאשר מולאים לו שלוש עשרה שנה.
משתדלים להפקיד את המלאכה בידיו של סופר סת"ם מומחה על מנת לוודא כי הכתיבה תיעשה בצורה הכי נכונה והכי טובה.
חשוב לזכור כי פרשיות התפילין נמצאות סגורות בתוך בתי התפילין וכי לא בכל יום אפשר יהיה לעקוב ולבדוק האם הפרשיות אכן מושלמות, מהודרות והן לא פגומות. מסיבה זו מקפידים על בדיקה עקבית מידי פעם של פרשיות התפילין על ידי סופר סת"ם או מגיה מומחה שיידע איך להוציא את הפרשיות וכיצד לבדוק אותם. חשוב לדעת כי במקרה וישנו פגם בתפילין, הרי שאלו אינן כשרות להנחה. לא פעם מתברר לאחר בדיקת פרשיות התפילין כי אלו אינן כשרות והאדם שהקפיד להניח אותם בכל יום, למעשה הניח תפילין פסולות.

כתיבת מזוזות

המזוזה בבית היא מצווה מן התורה. 'וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך' המזוזה חייבת גם כן להיכתב בצורה מדויקת, באופן מהודר בהתאם להלכה. אם המזוזה אינה מושלמת, יש בה פגם או פסול כלשהו, הרי שהיא לא תהיה כשרה. לא פעם קורה ותופעות מוזרות או אפילו מחרידות קורות בבית ורק לאחר בדיקת מזוזות מגלים כי מילים מסוימות אינן שלמות, מילים שקשורות לסיטואציות שקורות באותו בית. רק לאחר שמתקנים את הפגם, מסתדרים העניינים.

מכאן למדנו עד כמה חשוב להקפיד על פנייה אל סופר סת"ם מומחה לצורך כתיבה של מוצרי הסת"ם.