ישנה מצווה מן התורה לקבוע מזוזות על פתחי הבתים. ישנן שתי פרשיות נפרדות בתורה אשר בכל אחת מהן כתוב – 'וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך'. (בפרשת שמע ישראל וכן בפרשה השנייה – 'והיה אם שמוע'.) בתורה שבעל פה מפורט יותר וכתוב כי מצוות מזוזה היא למעשה לכתוב את שתי הפרשיות הללו אשר בהן מדובר על מצוות מזוזה ואותם לקבוע על פתחי הבית. למעשה הפרטים אינם מפורטים בפסוקים אך הם נמסרו בעל פה למשה רבינו. כפי שמכנים את הדבר בשפה התורנית – הלכה למשה מסיני.

למה צריך לקבוע מזוזה?

למה בעצם אנחנו זקוקים למזוזה? מה היא תורמת ומוסיפה לנו? אז ראשית, מהווה המזוזה תזכורת תמידית אשר מזכירה לאדם בכל עת אשר הוא נכנס ויוצא מעם הפתח את מציאותו של הקדוש ברוך הוא ואת אהבתו. זאת כפי שכתוב למעשה בפרשיות ובפסוקים של המזוזה. הדבר אמור לגרום לאדם לזכור כי אל לו לשקוע בהבלי העולם הזה וכי עליו להתחבר אל התורה ואל המצוות ולקיים אותם. זאת הסיבה כי כאשר אדם נכנס או יוצא מביתו, יניח את ידו על המזוזה ינשק אותה וכך גם ייזכר במציאותו של הבורא, בייחודו ובאהבתו.

המזוזה שומרת על יושבי הבית

מלבד המצווה של המזוזה, יש בה גם סגוליות מיוחדת. היא מעניקה שמירה על יושבי הבית גם כאשר הם שוהים בה אך גם אם הם לא נמצאים בה.
נאמר כי אדם אשר מקפיד על מצוות מזוזה זוכה אף לאריכות ימים ושנים כפי שנאמר בתורה לאחר מצוות המזוזה: 'וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך … למען ירבו ימיכם וימי בניכם וכו'
חשוב לדעת כי יש להבטחה זו גם את המובן השלילי. כתוב כי בעוון של אי קיום מצוות מזוזה, עלולים למות הבנים והבנות כאשר הם קטנים.

בדיקת המזוזה ושמירה על כשרותה

חשוב לדעת כי לא די לרכוש מזוזה בכל חנות המציעה תשמישי קדושה או סתם כך דוכן מזדמן. תהליכי הייצור והכתיבה של המזוזה כרוכים בהלכות רבות ובדינים רבים. אם לא נצמדים לכל אלו הרי שהמזוזה לא תהיה כשרה. אדם אשר קובע מזוזה פסולה, אינו מקיים את המצווה ולמעשה במקרים רבים היא כלל לא תהיה נחשבת כמצוות מזוזה. על כן, בראש ובראשונה יש לשים לב כי קונים מזוזה כשרה אשר נכתבה כפי שהיא אמורה להיכתב. זה כולל את נכונות הכתב כמו גם את שלמותן של כל האותיות. גם לאחר שכבר נכתבה המזוזה והיא אף נקבעה על הפתח, אפשר לחזור ולבדוק אותה האם היא אכן עונה על כל הדרישות ההלכתיות.
בדיקת המזוזה אמורה להתבצע או אצל סופר סת"ם הבקי היטב בכל ההלכות, או אצל מגיה מוסמך וכמובן במכוני הסת"ם אשר מציעים את השירות.

אך חשוב לדעת כי לא כל פגם ולא כל פסול אפשר יהיה לאתר על ידי הבדיקה של המגיה או של סופר הסת"ם. כך לדוגמא, קשה לוודא כי הסופר שכתב את המזוזה הינו אדם בגיר או האם המזוזה נכתבה 'לשם מצוות מזוזה'. כמו כן לא תמיד אפשר לוודא כי האותיות נכתבו על פי הסדר הנכון ועוד. בכל הדברים הללו אנחנו אמורים לסמוך על אנשי המקצוע אשר ייצרו את המזוזות. על כן לפני הכול חשוב לוודא מי כתב את המזוזה והאם אכן מדובר באדם ירא שמים אשר אפשר לסמוך עליו ועל ישרותו. נכון להדר במצוות מזוזה ולקבוע מזוזות מהודרות ונאות משום – 'זה קלי ואנווהו'.