איך קונים ספר תורה מהודר?

מה עלינו לעשות כדי שנוכל לרכוש בצורה נכונה ספר תורה מהודר בתכלית ההידור והטוב ביותר מבין כל ספרי התורה המוצעים לנו ועל מה לשים דגש?

לפני קניית ספר תורה מהודר בתכלית ההידור דבר ראשון שיש לנו לעשות הוא להתייעץ עם רב ת"ח גדול ועצום מאוד מופלג בתורה וביראת שמים ובקי גדול בהלכה ובפרט בעניינים הנוגעים לספר תורה שזו ההתמחות שלו.

כיון שזה למעשה חפצנו ורצוננו, אנחנו רוצים לקבל תמורה מלאה לכספנו ולזכות בספר תורה מהודר בתכלית ההידור שסגולתו וברכתו עצומה בצורה שבל תשוער ובל תתואר לכל ענייני החיים ועסקיהם וזו אחת המצוות הגדולות והעצומות בתורה שלא כל אחד זוכה לקיים אותה.

"טוב אחרית דבר מראשיתו"
מתי האחרית של מה שאתה עושה תהיה טובה? בזמן – שההתחלה תהיה טובה, תתחיל ברגל ימין ותצליח ב"ה. וכפי שאומרים תתחבר למצליח ותצליח.

כאן ב"קדושת יצחק" אנו נותנים ייעוץ מלא מגדולי הפוסקים בדור המומחים ביותר בנושא זה עם ניסיון של עשרות שנים לצורך רכישת ספר תורה מהודר והטוב ביותר שאפשר לקבל.

יש לפנות למקום כמו "קדושת יצחק" ולא לפנות ישירות לסופר סת"ם. מדוע?

יש לכך כמה וכמה סיבות חשובות, אך קודם כל עליך לדעת שסופרי סתם הם עצמם סוחרים. הם סוחרים של עצמם. כל סופר סתם מנסה למכור את הספר תורה שהוא כתב, ולא שזה דבר רע, אלא העניין הוא שכמעט כולם אומרים שספר התורה שלהם הוא כשר והכתב הוא מהודר

ת"ח עצומים וכן אנחנו ב"קדושת יצחק" מהניסיון הרב שיש לנו יודעים שהמציאות היא ממש לא כך, יש הבדל עצום בין סוגי הכתב השונים. מה שאחד אומר מהודר, זה הרבה פעמים על גבול הכשר במקרה הטוב.

וכן עליך לדעת כי יש הבדל בין סוגי הקלף השונים ויש עוד פרמטרים שונים וחשובים מאוד כדי שהספר תורה יהיה כשר ומהודר מבחינה הלכתית כמו הסופר עצמו, רמת הכתיבה ויופיה, סוג הקלף של הספר תורה, מספר ההגהות שעשו לספר תורה, מי עשה את ההגהות. פסיקת ההלכה במקרה שהתעוררו בעיות במהלך הכתיבה חשובה מאין כמוה ועוד פרמטרים שונים שנדבר עליהם בהמשך ואם תפנה לסופר ישירות, הרבה פעמים אתה שם את כספך על קרן הצבי.

זה כמו, להבדיל בין קודש לחול, לפני שאתה קונה מכונית, הדבר הראשון שאתה עושה לפני קנייה זו היא בדיקת המכונית במכון המוסמך לכך. רק אדם טיפש יקנה מכונית מבלי לעשות לה בדיקה.

לכן עליך לפנות דבר ראשון למקום כמו "קדושת יצחק".

על ספר התורה להיכתב בצורה נכונה שקודם כל תהיה כשרה ויהיה מהודר בתכלית ההידור.

סופר סתם כותב

מהו ספר תורה מהודר?

במילים פשוטות זהו ספר תורה שנכתב על פי כל דקדוקי ההלכה, ואין בו שום בעיה הלכתית והכתב הוא יפה ומהודר

לכן כשאנו רוצים לרכוש ספר תורה מהודר בצורה נכונה, דבר ראשון עלינו למצוא מקום הבקי בהלכה ומוסמך על ידי גדולי ישראל, וכך אנחנו יודעים שאנו בידיים טובות מהבחינה ההלכתית.

ומדוע כל כך חשוב שספר תורה יהיה כתוב על פי ההלכה בתכלית הדקדוק ההלכתי?

אכן זו שאלה טובה ,יש לדעת כי למעשה ברמת העיקרון, כל המצוות כולן יש לקיים אותן על פי ההלכה ובצורה קפדנית ,אולם בספר תורה זה חשוב שבעתיים כיון שההלכה בתורת ישראל קובעת שאם חלילה וחס יש אפילו אות אחת בלבד שלא נכתבה כהלכה מבחינה הלכתית ,כל הספר תורה פסול מתחילתו ועד סופו! בספר תורה יש למעלה משלוש מאות אלף אותיות וליתר דיוק 304.805 אותיות ומספיק אות אחת שלא נכתבה כהלכה וכל הספר תורה פסול!.

אז קודם כל, בראש ובראשונה, עוד לפני שאנחנו בשלב של ספר תורה מהודר, עלינו להקפיד שספר התורה יהיה כשר הלכתית מכיוון שאם הספר תורה לא יהיה כשר, אז מה עשינו בעצם? הכל לבטלה! כל זמן ההשקעה והכסף הכל אינו שווה כלום.

לכן, דבר ראשון עלינו לוודא במאה אחוז שספר התורה יהיה כשר מבחינת ההלכה ואח"כ נעבור לעניין ההידור.

כדי שקודם כל, בראש ובראשונה, ספר התורה יהיה כשר, אנחנו כאן "בקדושת יצחק" עושים כמה וכמה פעולות לצורך מטרה זו.
בראש ובראשונה ב"קדושת יצחק" אנחנו מעסיקים אך ורק סופרים שלמדו את ההלכות של כתיבת ספר תורה כמו שצריך, נבחנו אצל גדולי מורי ההוראה וקיבלו כתב סמיכה תעודת סופר סת"ם מרב גדול מאוד שבחן אותם.

זה עדיין לא מספיק!
מדוע?. כאשר אדם לומד נושא מסויים, אם הוא לא חוזר על החומר הנלמד, הוא שוכח אותו, זה הטבע האנושי.

לדוגמא, אדם למד את הכללים והחוקים לפני שהוא ניגש למבחן תאוריה של רכב גם אם הוא שולט בחומר הנלמד ועבר את הבחינה בהצלחה, במשך הזמן הוא שוכח את מה שהוא למד אם הוא לא חוזר על החומר. כמה אנשים לדוגמא נוסעים ברכב ולא זוכרים בכלל את התמרורים וחלק מחוקי הנהיגה?

לכן, כאשר אתה רוצה לקנות ספר תורה בצורה נכונה, קודם כל עליך לוודא שסופר הסת"ם למד את ההלכות נבחן עליהן וקיבל תעודה, וזה עדיין לא מספיק התעודה חיייבת להיות בתוקף!
סופרי סת"ם נדרשים אחת לכמה זמן לבוא שוב ולהיבחן מחדש על ההלכות ואז, ואך ורק אז הם מקבלים שוב תעודה כי אם הם חס וחלילה שכחו את ההלכות, הספר תורה פסול.

לכן התעודה חייבת להיות בתוקף!!!

לצערנו הרב, כיום יש כל מיני סופרי סת"ם אשר אכן למדו ונבחנו וקיבלו תעודה, אך אינם באים לחדש את התעודה מכל מיני סיבות. בדרך כלל הסיבה היא כי חידוש התעודה עולה כסף, ויש סופרים שאומרים: אני יודע את ההלכות וכבר קיבלתי תעודה ואני חוזר על ההלכות ואני לא מעוניין לשלם שוב כסף על חידוש התעודה

גם אם הוא צודק בדבריו והוא חוזר על ההלכות ויודע אותן, איך לנו תהי ערבות לדבריו? מי בחן אותו ואם הוא טועה ושכח חלק מההלכות ואפילו שכח הלכה אחת???

לכן זה דבר ראשון שהתעודה היא בתוקף.

רמת ההידור: יש הבדל עצום בין ספר תורה כשר לבין ספר תורה מהודר.

גדולי ישראל, רבנים מפורסמים, קדושי עליון ואנשים עם יראת שמים תמיד מחפשים לקיים את המצוות בהידור ממספר טעמים.

הידור מצווה הוא לצאת ידי חובה של כמה שיותר פוסקי הלכה, וכן תורתנו הקדושה מלמדת אותנו שיש עניין מיוחד לקיים את המצוות באופן נאה עד כמה שאפשר.

(כמובא בגמ’ שבת קלג ע"ב) "זה אלי ואנוהו" (שמות טו , ב) והסבירו חז"ל התנאה לפניו במצוות. לדוגמא אומרת הגמרא עשה לפניו סוכה נאה ,שופר נאה ,ציצית נאה, ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה, בקולמוס נאה, בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין".

וכן כל מצווה שמקיימים צריך לקיימה ביופי ובהידור עד כמה שאפשר, וזאת למרות שקיומה של המצווה בהידור מייקר את מחירה .

בנוגע לעניין זה של הידור מצווה יש דעות שסוברות שהידור מצווה הוא דאורייתא – כלומר החיוב מן התורה, ולפי דעות אחרות החיוב לקיים את המצוות בהידור אינו אלא מדרבנן-כלומר מן חכמים.

ויש דעות שכתבו שהידור מצווה עיקרו הוא באמת מהתורה, אלא שהתורה הקדושה נתנה את האפשרות והיכולת לחכמים להחליט ולהכריע באיזה מקום וענין הידור מצווה הוא מעכב את המצווה -כלומר שאם המצווה לא מתקיימת בהידור, לא קיימו את המצווה בכלל ובאיזה מקום הידור המצווה הוא לא מעכב את המצווה, והמצווה מתקיימת גם בצורה הפשוטה שלה.

לכל הדעות כולן, כאשר מקיימים מצווה בצורה מהודרת, זו הדרך הטובה ביותר וגם השכר מהשמיים הוא הגדול ביותר לאין ערוך ובפרט בקיום מצווה כל כך גדולה כמו כתיבת ספר תורה

ישנם עוד פרמטרים חשובים מאוד שנשמח למסור לכם כדי שתוכלו לקנות ספר תורה מהודר בתכלית ההידור בצורה נכונה. כמו כן תוכלו להתקשר ולקבל ייעוץ בשמחה מהניסיון של עשרות השנים שלנו בברכת "קדושת יצחק" ספרי תורה מהודרים.