השאירו פרטים

ספר תורה - הבחירה הנכונה

הכנסו וצפו בקטלוג ספרי התורה המהודרים שלנו ובחרו את ספר התורה המתאים לכם ביותר.

יתרונות בהעמדה יפה

נכתב בהקפדה מלאה

מגוון רחב של ספרי תורה

מעל ל-30 שנות ניסיון

מצות כתיבת ספר תורה
אריכות ימים ושנים טובים . עשירות מרובה .חכמה, בנים כשרים, ניצל מעין הרע וזוכה לעשות תשובה הוא ובני ביתו וכל עוונותיו מתכפרים!

"ועתה וכתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם"

לשון "ועתה" ששיחה בפי הבריות שהיות שזוהי המצווה האחרונה ,הרי שיש עוד זמן בחייו מקודם לקיים שאר המצוות עד שמגיע למצווה אחרונה, ובאמת אינו כן דאין מוקדם ומאוחר בתורה,ובכל מצווה שיש בידו היכולת לקיים אין רשאי להרפות ממנו, לכן אמר "ועתה" תיכף ומיד ביכולת הראשון הזדרז לקיים המצווה כי אין אתה בן חורין להבטל ממנו.

איך לקנות ספר תורה

בצורה נכונה!

מה עלינו לעשות כדי שנוכל לרכוש בצורה נכונה ספר תורה מהודר בתכלית ההידור והטוב ביותר מבין כל ספרי התורה המוצעים לנו ועל מה לשים דגש?

לפני קניית ספר תורה מהודר בתכלית ההידור דבר ראשון שיש לנו לעשות הוא להתייעץ עם רב ת"ח גדול ועצום מאוד מופלג בתורה וביראת שמים ובקי גדול בהלכה ובפרט בעניינים הנוגעים לספר תורה שזו ההתמחות שלו.

כאן ב"קדושת יצחק" אנו נותנים ייעוץ מלא מגדולי הפוסקים בדור המומחים ביותר בנושא זה עם ניסיון של עשרות שנים לצורך רכישת ספר תורה מהודר והטוב ביותר שאפשר לקבל.